Perşembe , 29 Şubat 2024

Internet Programcılığı Dersi PHP Ders Notları


İnternet Programcılığı Dersi PHP Ders Notları

PHP ÇALIŞMA NOTLARI

Php Nedir?

Php, etkileşimli web siteleri kurmak için kullanılan ücretsiz, açık kaynak kodlu bir dildir.

Php dili Rasmus Lerdorf tarafından kişisel web sitesine giren kişileri takip etmek amacıyla oluşturulmuş bir dil’dir. Rasmus Lerdorf Danimarka kökenli Kanadalıdır.

Php dilinin ilk açılımı Personal Home Page (Kişisel Anasayfa) şimdiki açılımı ise PHP: Hypertext Preprocessor (Üstün Yazı Önişlemcisi) ‘dir.

Php dilini dünya üzerinde 300 milyon’a yakın web sitesi kullanmaktadır.

Php internet üzerinde durağan sabit web sitelerine dinamiklik etkileşim katmamızı sağlayan web tabanlı programlama dilidir. Php dili en iyi performansı MYSQL veritabanı ve LİNUX işletim sistemi ile göstermektedir.

PHP sayfaları içerik(yazı-metin), Html, Css, JavaScript ve Php kodu içerebilme özelliğine sahiptir. Php kodları sunucuda çalıştırılır ve sonuç kullanıcının tarayıcısında Html olarak geri gönderilir. Kullanıcılar Php kodlarını görüntüleyemezler sadece Html kodlarını görüntüleyebilirler. Php sayfalarının uzantısı .php ‘dir

Php Kurulumu

Php ile etkileşimli web sayfaları kurmak için bilgisayarımızda yazdığımız kodları localhost’umuzda çalıştırmak için Apache, Php ve MySQL programlarını kurmamız gerekmektedir.

Bilgisayarımıza localhost kurma işlemini tek tek Apache,Php ve MySQL programlarını kurarak yapabiliriz veya bu üç yazılımı bizim için paketlemiş olan programlar bulunmaktadır. Bu programlardan en iyilerini sizlerle paylaşacağız ve daha sonra kendi kullandığım AppServ programının kurulumunu adım adım sizlere anlatacağım.

Php için en iyi localhost paket programları:

 • AppServ
 • XAMMP
 • WampServer
 • Easy PHP

 

Php için en iyi localhost paket kurulum programlarını yukarıda madde madde listeledik.

 1. PHP OPERATÖRLERİ
OPERATÖR İSİM ÖRNEK
+ Toplama $a + $b
Çıkartma $a – $b
* Çarpma $a * $b
/ Bölme $a / $b
% Mod $a % $b
 1. PHP KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ
OPERATÖR İSİM KULLANILIŞI
= = Eşit mİ $a = = $b
= = = Denktir $a = = = $b
!= Eşit değildir $a != $b
! = = Denk değildir $a != = $b
<> Eşit değildir $a <> $b
< Küçüktür $a < $b
> Büyüktür $a $b
<= Küçük ve eşittir $a <= $b
>= Büyük ve eşittir $a >= $b
 1. PHP ATAMA OPERATÖRLERİ
OPERATÖR KULLANIŞI KARŞILIĞI
+= $a += $b $a = $a + $b
-= $a -= $b $a = $a – $b
*= $a *= $b $a = $a * $b
/= $a /= $b $a = $a / $b
%= $a %= $b $a = $a % $b
.= $a .= $b $a = $a . $b

 

 

 1. MANTIKSAL OPERATÖRLER
Operatör İsim Kullanılışı Açıklaması
! Olumsuzsa !$a $a’nın değeri olumsuz yani FALSE ise TRUE yani doğru döner. Aksini yapar olumsuz mu diye sorar.
&& Ve $a && $b $a ve $b’nin değeri olumlu ise olumlu yani TRUE döner, ikisinden birisi olumsuz ise olumsuz yani FALSE döner.
|| Ya da $a || $b $a’nın değeri ya da $b’nin değeri olumlu ise olumlu döner. Birisinin ya da ikisininde olumlu olması yeterlidir.

 

VE İÇİN “AND” İFADESİ

VEYA İÇİN “OR” İFADESİDE KULLANILIR.

 1. ARİTMATİKSEL OPETATÖRLER
Toplama +
Çıkarma
Çarpma *
Bölme /
Mod Alma %
Arttırma ++
Azaltma
 1. PROGRAM İÇERİSİNE TEK SATIRLIK VE ÇOK SATIRLI AÇIKLAMA EKLEME

 

TEK SATIR İÇİN

<?PHP

$a=5;

$b=10;

//Yukarıda iki değişkene değer ataması yapılmıştır

?>

ÇOKLU SATIR İÇİN

<?PHP

$a=5;

$b=10;

/*

Yukarıda iki değişkene

değer ataması yapılmıştır.

Bu bir basit atamadır

*/

 

?>

 

 1. PHP DE DEĞİŞKEN TANIMLAMA KURALLARI

. Son olarak php dilinde değişken tanımlarken dikkat edilecek noktalar:

 • Değişkenler $ işareti ile başlar sonra değişken ismi gelir.
 • Metinsel veriler ” (çift tırnak) işareti içinde yazılır.
 • Değişken birden fazla kelimeden oluşursa kelimeler arasında boşluk bırakılmaz.
 • Değişkenler rakam ile başlayamaz.
 • Değişken ismi tanımlanırken harf ile veya _ (alt tire) ile başlaması gerekir.
 • Son olarak ta php dili küçük büyük harfe duyarlı bir dil’dir.
 • Değişken isminde ?,&,/,(,) bu tarz kaakterler kullanılmaz.
 • Programlama dili için özel komut ya da kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz

 

 

Php Sabitler

Sabitler neredeyse tüm programlama dillerinde bulunmaktadır. Sabitler değişkenlere benzemektedirler. Sabitleri değişkenlerden ayıran özelliği tanımlandıktan sonra bir daha değiştirilememesi‘dir. Yani program boyunca sabit olarak kalır ve değişmezler.

Php dilinde sabitler define anahtar kelimesi ile tanımlanmaktadır.

Php Sabit Tanımlama Kuralı :

 

define(sabit ismi, değeri, büyük-küçük harfe duyarlı olup olmayacağı)

Bilgi: Varsayılan olarak büyük küçük harfe duyarlı olarak gelmektedir. Yani false değeri ile gelmektedir. Biz true yaparak büyük küçük harfe duyarsız hale getirebilriz.

Php Sabit Örneği:

Sabit olarak en bilinen değişmeyen sayı pi sayısının örneğini verdik. Pi isminde bir sabit oluşturduk ve değerini 3.14 olarak atadık.

<?phpdefine(“Pi”, 3.14);echo Pi;?>

ÖRNEK KODLAR

Php İf Komutu Kullanımı

 1. İKİ SAYININ BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARINI KONTROL EDEN PHP KODU

<?PHP

$a=50;

$b=50;

if($a<$b)

{

print”BİRİNCİ SAYI İKİNCİ SAYIDAN KÜÇÜKTÜR”;

}

else if($a>$b)

{

print”BİRİNCİ SAYI İKİNCİ SAYIDAN BÜYÜKTÜR”;

}

else

{

print”SAYILAR BİRBİRİNE EŞİTTİR”;

}

?>

 

 1. BASİT İF KULLANIMI

<?php

$yas=22;

if($yas >= 18)

{

echo “Askere gidebilirsiniz”;

}

else

{

echo “Askere gidemezsiniz yaşınız küçük”;

}

?>

 1. MOD ALMA

BİR SAYININ BAŞKA BİR SAYIYA BÖLÜMÜNDEN KALANI BULMAK İÇİN KULLANILIR ÖRNEĞİN 10 MOD 4 DERSEK 2 SONUCUNU BULURUZ.

<?php

$s1=100;

$m=6;

$sonuc=$s1%$m;

print $s1.” sayısı “.$m.” sayısına bölündüğünde kalan “.$sonuc.” sayısıdır”;

?>

 

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Arduino 7 Segment Display İle Fonksiyon Kullanımı

Arduino Fonksiyon Kullanımı Örnek Devre Senaryosu: Şekildeki devre ortak anotlu bir 7 segment display kullanılmıştır. …