Cumartesi , 10 Haziran 2023

NTC-16×2 LCD Termometre Projesi


NTC-16×2 LCD Termometre Projesi

Devre Şeması

ÖNEMLİ NOT: NTC’ye bağlayacağınız direncin değeri en az 1 kilo ohm olması gerekmektedir aksi takdirde hatalı değerler ölçersiniz.

Gerçek Devre

Devre Kodları

#include <LiquidCrystal.h>
int sicaklikPin=A0;

LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
int deger=0;
float celsius =0;
float fahrenheit=0;
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
Serial.begin(9600);
lcd.print(“SICAKLIK DEGERI”);
}
double sicaklikhesapla(int gdeger)
{
double fonicisicaklik=log(((10240000/gdeger)-10000)); //hazır formul
fonicisicaklik=1/(0.001129148+(0.000234125+(0.0000000876741*fonicisicaklik*fonicisicaklik))*fonicisicaklik);
//hazır formuldur üstteki iki satır bize sıcaklığı kelvin cinsinden verecektir
fonicisicaklik=fonicisicaklik-273.15;
return fonicisicaklik;
}
void loop() {
deger = analogRead(sicaklikPin);
Serial.println(deger);
celsius = sicaklikhesapla(deger);
fahrenheit = ((celsius * 9) / 5 + 32);
Serial.println(celsius);
delay(100);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(celsius);
lcd.print(” C – “);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(fahrenheit);
lcd.print(“F”);
delay(100);
}

 

 

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

2022-2023 İşletmelerde Beceri Eğitimi İş Dosyası Hazırlama Yönergesi

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE BECERİ …