Cumartesi , 9 Aralık 2023

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ


ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

1.KISA DEVRE

Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda bütün akım kısa devre olan yerden geçerek sistemden aşırı bir akım çekilmesine neden olur ve eğer sigorta varsa sigorta atar.

2.SİGORTALAR

Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elamanlardır. Sigortalar; evlerde, elektrik santrallerinde, endüstri tesislerinde kumanda panolarında, elektrikle çalışan bütün aletlerde kullanılır.

sigorta

3.TOPRAKLAMA

Binanın elektrik sistemi kurulurken binanın dışında toprağa belirli bir büyüklükte bir bakır çubuk veya bakır levha gömülür. Bu bakır çubuğa bağlı bir kablo, binanın girişindeki faz ve nötrün binaya ilk girdiği ana elektrik kutusuna kadar getirilir. Bu noktadan itibaren tüm binaya, tüm dairelere bir faz, bir nötr ve bir de toprak hattı gider. Topraklı prizlerde ortadaki iki delik faz ve nötr’ e bağlı iken, dış taraftaki metal çıkıntılar da toprak hattına bağlanır.

topraklama

4.ELEKTRİK ÇARPMALARINDA İLK YARDIM

 

İlk yardım Müdahalesi Dört Aşamadan Oluşur:

1. Elektrik akımı şalterden kesilmelidir; bu yapılamıyorsa kazazedenin çıplak kablo ile teması iletken olmayan bir cisim kullanılarak kesilmelidir.

2. Kaza ortamında hemen kazazedenin soluk yolu, solunum ve kalp atış düzeni kontrol edilmeli ve gerekiyorsa sağlanmalı, bilinç kaybı var ise koma pozisyonu verilmelidir.

3. Yanık varsa bakımı yapılır; kazazede fiziksel ve psikolojik olarak rahatlatılır ve ayağa kaldırılmadan nakli sağlanır. Düşmeye bağlı kırık varsa tespit işleminden sonra nakil gerçekleştirilir.

4.Direk olarak en yakın sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır.

TEMEL ELEKTRİK EL TAKIMLARI

1.Pense

pense

2.Yan keskiyankeski3.Karga Burun

 

kargaburun4.Manuel Kontrol Kalemi

kontrol_kalemi

5.Dijital Kontrol Kalemi

digital_kontrol_kalemi

ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ

  • Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüştürülmesi kolaydır. Diğer enerji türlerine göre çok uzaklara taşınması ve kullanılması son derece rahattır. Verimi yüksektir. Bir enerji, istenen başka bir enerji türüne dönüştürülürken, ekseriya istenmeyen başka enerji türleri de ortaya çıkar. Bunların arasında özellikle ısı enerjisinin büyük olması dikkati çeker. İstenmeyen bu ısı enerjisi, yararlanılamadığı için yitirilir ve verimi düşürür. İşte elektrik enerjisinin ısıdan başka bir enerjiye dönüştürülmesinde oluşan ısı enerjisi az olduğu için verimi yüksektir.
  • Elektrik enerjisi sayısız birçok parçaya ayrılarak kullanılabilir. Örneğin: Bir elektrik santralinde kazanılan elektrik enerjisi, enerji taşıma hatlarıyla büyük kentlere götürülmekte ve orada sayısız konut ve iş yerlerine dağıtılarak kullanılmaktadır.
  • Elektrik enerjisi bulunduğu yerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini hızla yükseltir ve kendisine karşı duyulan gereksinmenin artmasına gene kendisi neden olur.
  • Elektrik enerjisi toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalkınmasını sağlayan ve çağdaş uygarlığın en önemli araçlarından biri durumundadır. Son 50 yıl içinde baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojideki gelişimler ve hatta bir ev kadınının eli altına bir makinanın verilmesi (örneğin çamaşır makinesi) elektrik enerjisi sayesinde olanaklı olmuştur.

ELEKTRİK ENERJİSİ

Birim zamandaki elektrik enerjisi, elektrik gücü olarak tanımlanır. Bu nedenle güç ile zamanın çarpımından elektrik enerjisi miktarı hesaplanabilir.

W = P.t

W: Elektrik enerjisi [Ws] veya [J]

P: Elektrik gücü[W]

T: Zaman[s]

ENERJİ BİRİMLERİ

enerji_birimi

 

 

 

 

ÖRNEK1:

Evimizde kullandığımız 100[W]’lık lambayı günde 4 saat yaktığımızda 30 gün için bu lambanın harcadığı toplam enerji miktarını hesaplayınız.

enerji_hesaplama

Bir ev hanımı haftada ütü yapmak için toplam 3 saat harcıyor ütü saatte 600W elektrik tükettiğine göre ve 1 kWh elektrik 0.282941 TL olduğuna göre 1 ayda ütü için ne kadar elektrik parası ödenir.

 

W=p.t

W=600.3.4

W=7200 Wh—————à7200/100=7.2 kWh

Ödenen para=7,2.0282941=2,0371 TL

2015 yılında 1 kwh elektrik enerjisinin tüm bedeller, fonlar ve vergiler dahil fiyatı 39,03 kuruştur. Yani 0,3903 TL DİR.

İLETKENLER, YALITKANLAR VE YARI İLETKENLER

Yeryüzündeki bütün maddeler, atom ‘lar dan oluşmuştur. Atom ise ortada bir çekirdek ve bunun etrafındaki değişik yörüngelerde hareket eden elektronlardan oluşmaktadır. Elektronlar, negatif elektrik yüküne sahiptirler. Bir etkime yolu ile atomdan ayrılan elektronların bir devre içerisindeki hareketi, elektrik akımını oluşturur. Elektronların her madde içerisindeki hareketi aynı değildir.

  1. İLETKENLER

Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye “Valans Yörünge” üzerinde bulunan elektronlara da “Valans Elektron” denir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 ‘den büyük olan maddeler yalıtkan 4 ‘den küçük olan maddeler de iletkendir. Örneğin bakır atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron bulunmaktadır. Bu da bakırın iletken olduğunu belirler. Bakırın iki ucuna bir elektrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder. Bakır elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sebebi ise maliyetinin düşük olması ve iyi bir iletken olmasıdır. En iyi iletken altın, daha sonra gümüştür. Fakat bunların maliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik iletiminde kullanılmamaktadır.

İletkenlerin başlıca özellikleri:

 Elektrik akımını iyi iletirler.

 Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar.

 Dış yörüngedeki elektronlara Valans Elektron denir.

 Metaller, bazı sıvı ve gazlar iletken olarak kullanılır.

 Metaller, sıvı ve gazlara göre daha iyi iletkendir.

 Metaller de, iyi iletken ve kötü iletken olarak kendi aralarında gruplara ayrılır.

 Atomları 1 valans elektronlu olan metaller, iyi iletkendir. Buna örnek olarak, altın, gümüş, bakır gösterilebilir.

 Bakır tam saf olarak elde edilmediğinden, altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken olmasına rağmen, ucuz ve bol olduğundan, en çok kullanılan metaldir.

  1. Yalıtkanlar

Elektrik akımını iletmeyen maddelerdir. Bunlara örnek olarak cam, mika, kağıt, kauçuk, lastik ve plastik maddeler gösterilebilir. Elektronları atomlarına sıkı olarak bağlıdır. Bu maddelerin dış yörüngedeki elektron sayıları 8 ve 8 ‘e yakın sayıda olduğundan atomdan uzaklaştırılmaları zor olmaktadır.

  1. Yarı İletkenler

Elektrik akımının bir değere kadar akmasına izin vermeyen bu değerden sonra sonsuz küçük direnç gösteren maddelerdir. Yarı iletkenler periyodik cetvelde 3. ve 5. gruba girerler. Bu demektir ki son yörüngelerinde elektron alıcılığı veya vericiliği iletkenden fazla yalıtkandan daha azdır.

Yarı iletkenlerin başlıca şu özellikleri vardır:

 İletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alırlar,

 Normal halde yalıtkandırlar.

 Ancak ısı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest hale geçer, yani iletkenlik özelliği kazanır.

 Bu şekilde iletkenlik özelliği kazanması geçici olup, dış etki kalkınca elektronlar tekrar atomlarına dönerler.

 Tabiatta basit eleman halinde bulunduğu gibi laboratuarda bileşik eleman halinde de elde edilir.

 Bu tür yarı iletkenler, yukarıda belirtildiği gibi ısı, ışık, etkisi ve gerilim uygulanması ile belirli oranda iletken hale geçirildiği gibi, içlerine bazı özel maddeler katılarak ta iletkenlikleri arttırılmaktadır.

 Katkı maddeleriyle iletkenlikleri arttırılan yarı iletkenlerin elektronikte ayrı bir yeri vardır.

ELEKTRONİKTE YARARLANILAN YARI İLETKENLER VE KULLANILMA YERLERİ

temel_yari_iletkenler

Yukarıda yayınlamış olduğum ders notu 19.10.2016 Tarihinden sonraki ilk dersimizde kontrol edeceğim. Resimleri yapıştırılmayan ödevler yapılmamış sayılacaktır. Ödevinizi lütfen kendiniz yapınız. Televizyonun karşısında veya kalabalık bir ortamda yapılan ödev size fayda sağlamaz. Ayrıca Lütfen Sosyal Media’dan uzak durun.

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

2023-2024 Staj Dosyası Hazırlama Yönergesi

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE BECERİ …