Cumartesi , 2 Mart 2024

Programlama Dersi Kodlamaya Hazırlık-2


 1. Programlama Dilleri ve Çeşitleri
  1. Çok yüksek seviyeli diller ya da görsel diller
   1. Access, Foxpro, Paradox,Xbase, Visual Basic, Oracle Forms
  2. Yüksek seviyeli diller (Bunlara algoritmik diller de denir.)
   1. Fortran, Pascal, Basic, Cobol
  3. Orta seviyeli diller
   1. C, C++(C Plus) , C#(C Sharp) Orta seviyeli diller daha az kayıpla makine diline çevrilebildiğinden daha hızlı çalışır.
  4. Alçak seviyeli programlama dilleri
   1. Sembolik makine dili (Assembler).
  5. Makine dili
   1. En aşağı seviyeli programlama dilidir (Saf makine dili tamamen 1 ve 0 lardan oluşuyor.) .

ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

 1. Algoritma

Algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

 

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

 • Birinci Sayıyı Gir
 • İkinci Sayıyı Gir
 • İki Sayının Toplamını Yap
 • Toplam Değerini Ekran Yaz
 • Bitir

Örnek: İki Sayının Ortalamasını Bulmak İçin Gerekli Olan Sahte Kodu Yazınız

 • Birinci Sayıyı Giriniz
 • İkinci Sayıyı Giriniz
 • İki Sayının Toplamasını Yap
 • Toplam Değeri 2 ye böl
 • Ortalamayı Ekrana Yaz
 • Bitir

Örnek: İki Sayının Toplaması İçin aşağıdaki tanımları kullanarak sahte kodu yazınız

Birinci Sayı:X

İkinci Sayı:Y

Toplam:Z

 • X sayısını Giriniz
 • Y sayısını Giriniz
 • Z=X+Y
 • Z değerini ekrana yazınız
 • Bitir

Örnek: İki sayının ortalamasını bulmak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

 

Birinci Sayı:A

İkinci Sayı:B

Toplam:T

Ortalama:O

 • A sayısını giriniz
 • B sayısını Giriniz
 • T=A+B
 • O=T/2
 • O Değerini Ekrana Yaz
 • Bitir

Örnek: Kullanıcının girdiği 4 sayının ortalamasını hesaplayıp yazdıran algoritma

 • Başla
 • Sayac=0, Toplam=0
 • Sayı Giriniz
 • Toplam Değerine Sayıyı Ekleyiniz
 • Sayac Değerini 1 artırınız
 • Sayac<4 ise A3’e git
 • Ortalama=Toplam/4
 • Ortalamayı Ekrana Yaz
 • Bitir

Örnek: 20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma

 • Başla
 • S=20, T=0
 • T=T+S
 • S=S+1
 • S<50 ise A3 e git
 • T değerini ekrana yaz
 • Bitir

 

Örnek: Klavyeden girilen 2 sayı arasındaki tüm sayıların (ilk sayı ve son sayı dahil) toplamını ekrana yazdıran programın algoritmasını(sahte kodunu) hazırlayınız.

 

 • Başla
 • A Değerini Gir
 • B Değerini Gir
 • A Degeri B Değerine Eşit İse Sayılar Eşit Yaz ve A2 basamağına Git
 • Eğer A Değeri B Değerinden Büyük İse Bas=B, Bit=A
 • Eğer B Değeri A Değerinden Büyük İse Bas=A Bit =B
 • Sayac=Bas
 • Toplam=0
 • Toplam=Toplam+Sayac
 • Sayac=Sayac+1
 • Sayac<=Bit ise A9’a git
 • Toplam Değerini Ekrana Yaz
 • Bitir

Örnek: Klavyeden Girilen 10 sayının Ortalamasını Bulan Programın Sahte Kodunu Yazınız.

 • Başla
 • Toplam=0
 • Sayac=0
 • Bir Sayı Giriniz
 • Toplam=Toplam+SAYI
 • Sayac=sayaç+1
 • Sayaç<10 ise A4 git
 • Ortalama=toplam/sayaç
 • Ortalama Değerini Ekrana Yazınız
 • Bitir

AKIŞ DİYAGRAMLARI

Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış diyagramı” denir. Akış diyagramları, yazılımı oluşturacak program parçalarını ve bu parçaların birbirleri ile olan ilişkilerini belirler. Akış diyagramlarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içinde yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin oklar ile gösterilmesidir.

 

Örnek:Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini alan programın sahte kodunu yazınız ve akış diyagramını çiziniz.

 • Başla
 • N sayısını giriniz
 • N=0 ise Ekrana sıfırın faktöriyeli 1’dir yaz
 • N<0 ise Ekrana Negatif Sayı Girişi Yapılamaz Yaz ve A2’ye git
 • Sonuc=1
 • Sonuc=sonuc*N
 • N=N-1
 • N>1 ise A6’ya git
 • Sonucu ekrana yaz.
 • Bitir

AKIŞ DİYAGRAMI

 

BU ÖDEV İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR RESİM ÇIKTISI VERİLMEYECEKTİR

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Arduino 7 Segment Display İle Fonksiyon Kullanımı

Arduino Fonksiyon Kullanımı Örnek Devre Senaryosu: Şekildeki devre ortak anotlu bir 7 segment display kullanılmıştır. …