Cuma , 1 Mart 2024

Programlama Temelleri Ders Notu-3


 

 

 

Dairenin Alanını Ve Çevresini Bulan Program

namescpace daireninalanı_cevresi
{ 
class Program
{ 
 static void Main(string[] args)
{
double radius,cevre;  //Double tipinde "radius" ve "cevre" değişkenlerini oluşturduk
radius = 4.7;  //"radius" değişkenine 4.7 değerini atadık
double pi = 3.145145145; //Double tipinde "pi" değişkeni oluşturduk ve 3.145145145 değerini atadık
double alan = pi*radius*radius; //Double tipinde "alan" değişkeni oluşturduk ve "pi","radius","radius" değişkenlerini çarpıp "alan" değişkeninin içine atanmasını sağladık
Console.WriteLine("Dairenin Alanını Giriniz = " + alan); //Ekrana "Dairenin Alanını Giriniz" yazdırdık ve "alan" değişkenindeki sonucu ekrana yazdırdık
cevre = 2*pi*radius;  // "2", "pi", "radius" değişkenlerini çarpıp "cevre" değişkenine atanmasını sağladık
Console.WriteLine("Dairenin Çevresini Giriniz = " + cevre); //Ekrana "Dairenin Çevresini Giriniz" yazdırdık ve "cevre" değişkenindeki sonucu ekrana yazdırdık
Console.ReadLine();
}
}
}   

Dışardan Girilen Yarıçap İle Dairenin Alanını Ve Çevresini Hesaplayan Program

 

namespace disardangirilen_yaricap
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double radius, cevre, pi,alan; //Double tipinde "radius" ve "cevre","pi" "alan" değişkenlerini oluşturduk
Console.Write("Lütfen Bir Yarı Çap Giriniz = "); //Kullanıcıdan bir yarıçap değeri girmesini istedik
radius = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
pi = 3.145145145; //"pi" değişkenine 3.145145145 değerini atadık
alan = pi * radius * radius; //"pi","radius","radius" değişkenlerini çarpıp "alan" değişkeninin içine atanmasını sağladık
cevre = 2 * pi * radius; // "2", "pi", "radius" değişkenlerini çarpıp "cevre" değişkenine atanmasını sağladık
Console.WriteLine("Dairenin Alanını Giriniz = " + alan); //Ekrana "Dairenin Alanını Giriniz" yazdırdık ve "alan" değişkenindeki sonucu ekrana yazdırdık
Console.WriteLine("Dairenin Çevresini Giriniz = " + cevre); //Ekrana "Dairenin Çevresini Giriniz" yazdırdık ve "cevre" değişkenindeki sonucu ekrana yazdırdık
Console.ReadLine();
}
}
}

Basit For Döngüsü İle 1 İle 10 Arasındaki Sayıları Ekrana Yazdırma 1 ve 10 Dahil

 

namespace basit_for_dongusu
{ 
class Program 
{
static void Main(string[] args)
{
int k; //int tipinde "k" değişkenini oluşturduk
for(k=1;k<=10;k++) //for tipinde döngü oluşturduk ve "k" değişkeninin "1" den başlamasını istedik eğer "k" değişkeninin değeri 10'dan küçükse "k" değerini 1 arttır dedik
Console.WriteLine(k); //"k" değişkenindeki değeri ekrana 10 defa yazdırdık
Console.ReadLine()
}
}
}

Dışardan Girilen Bir Sayıyı 100 Defa Ekrana Alt Alta Yazdıran Program

namespace disardangirilensayifordongusu
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
    {
      int k,sayi;  //int tipinde "k" "sayi" değişkenlerini oluşturduk
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = "); //Kullanıcıdan bir sayı girmesini istedik
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (k = 1; k < 100; k++)  //for tipinde döngü oluşturduk ve "k" değişkeninin "1" den başlamasını istedik eğer "k" değişkenin değeri 100'dan küçükse "k" değerini 1 arttır dedik
Console.WriteLine(k + "-" + sayi); //Ekrana dışardan girilen sayıyı 100 defa yazdırdık
Console.ReadLine();
}
}
}

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Arduino 7 Segment Display İle Fonksiyon Kullanımı

Arduino Fonksiyon Kullanımı Örnek Devre Senaryosu: Şekildeki devre ortak anotlu bir 7 segment display kullanılmıştır. …