Pazar , 26 Mayıs 2024

Programlama Temelleri Ders Notu – 4


 

C# Faktöriyel Hesaplayan Program

namespace faktoriyelhesapla
{  
class Program
{
stactic void Main (string[] args)
{
int f = -12; //int tipinde bir değişken oluşturduk ve "f" ismini verdik sonra da "f" değişkenine -12 değerini atadık
if (f < 0)  //"if" eğer anlamına gelir yani "f" değişkeni küçükse 0'dan Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
{
Console.WriteLine("Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz"); //Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
else if (f == 0) //"else if" eğer değilse anlamına gelir yani "f" değişkeni eşitse 0'a Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
{
Console.WriteLine("0 Sayısının Faktöriyeli 1'Dir"); //Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
}
else //"else" eğer anlamına gelir 
{
int sonuc=1; //int tipinde değişken oluşturduk "sonuc" ismini verdik "sonuc" değişkenine 1 değerini atadık 
int k; //int tipinde değişken oluşturduk "k" ismini verdik
for (k=1; k<=f; k++)  //for döngüsün oluşturduk ve "k" değişkenini 1 den başlattık sonra ise "k" küçük eşit ise "f" den "k" değişkenindeki değeri 1 arttır dedik
{
sonuc *=k; //Bu komut ile, faktoriyel(eski değeri) ile hesap değişkenini çarpıp tekrar faktoriyele eşitliyoruz.
}
Console.WriteLine("Sayının Faktöriyeli = " + sonuc); //Ekrana Sayının Fakötiyelini Yazdırdık
}
Console.ReadLine();
}
}
}
    

C# Dışarıdan Girilen Sayının Faktöriyelini Hesaplayan Program

 

namespace disardanfaktoriyel
{
class Program
{
 static void Main(string[] args)
{
double f; //double tipinde bir değişken oluşturduk ve "f" ismini verdik
Console.Write("Lütfen Sayı Giriniz = ");  //Ekrana Lütfen Sayı Giriniz yazdırdık
f = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
if (f < 0) //"if" eğer anlamına gelir yani "f" değişkeni küçükse 0'dan Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
{
Console.WriteLine("Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz"); //Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
}
 else if (f == 0)  //"else if" eğer değilse anlamına gelir yani "f" değişkeni eşitse 0'a Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
{
Console.WriteLine("0 Sayısının Faktöriyeli 1'Dir"); //Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
}
else //"else" eğer anlamına gelir 
{
int sonuc = 1;  //int tipinde değişken oluşturduk "sonuc" ismini verdik "sonuc" değişkenine 1 değerini atadık 
int k;  //int tipinde değişken oluşturduk "k" ismini verdik
for (k = 1; k <= f; k++)  //for döngüsün oluşturduk ve "k" değişkenini 1 den başlattık sonra ise "k" küçük eşit ise "f" den "k" değişkenindeki değeri 1 arttır dedik
{
sonuc *= k; //Bu komut ile, faktoriyel(eski değeri) ile hesap değişkenini çarpıp tekrar faktoriyele eşitliyoruz.
}
Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayının Faktöriyeli" + sonuc); //Ekrana Girdiğiniz Sayının Fakötiyelini Yazdırdık
}
Console.ReadLine();
}
}
}

C# Dışardan Girilen 2 Sayının Dört İşlemini Hesaplayan Program

namespace dortislemyapma
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double sayi1,sayi2; //double tipinde "say1" ve "sayi2" isminde iki değişken oluşturduk
double toplam,carpim,fark;   //double tipinde "toplam" ve "carpim" "fark" isminde üç değişken oluşturduk
double bolum;  //double tipinde "bolum" isminde bir değişken oluşturduk
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = "); //Ekrana Lütfen Sayı Giriniz Yazdırdık
      sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Lütfen İkinci Sayıyı Giriniz = "); //Ekrana Lütfen İkinci Sayıyı Giriniz yazdırdık 
sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
toplam = sayi1 + sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "toplam" değişkeninin içine aktardık
      carpim = sayi1 * sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "carpim" değişkeninin içine aktardık 
fark = sayi1 - sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "fark" değişkeninin içine aktardık 
bolum = sayi1 / sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "bolum" değişkeninin içine aktardık 
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Toplamı = " +toplam); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Toplamı Yazdırdık
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Çarpımı = " +carpim); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Çarpımı Yazdırdık 
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Farkı = " +fark); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Farkı Yazdırdık 
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Bölümü = " +bolum); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Bölümü Yazdırdık 
      Console.ReadLine();
}
}
}

 

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1-WordPress kurulum ekranında yer alan site …