Salı , 20 Ekim 2020

Programlama Temelleri Ders Notu – 4


 

C# Faktöriyel  Hesaplayan Program

namespace faktoriyelhesapla
{  
   class Program
   {
     stactic void Main (string[] args)
     {
      int f = -12; //int tipinde bir değişken oluşturduk ve "f" ismini verdik sonra da "f" değişkenine -12 değerini atadık
      if (f < 0)  //"if" eğer anlamına gelir yani "f" değişkeni küçükse 0'dan Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
      {
       Console.WriteLine("Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz"); //Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
      else if (f == 0) //"else if" eğer değilse anlamına gelir yani "f" değişkeni eşitse 0'a Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
      {
        Console.WriteLine("0 Sayısının Faktöriyeli 1'Dir"); //Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
      }
      else //"else" eğer anlamına gelir 
      {
        int sonuc=1; //int tipinde değişken oluşturduk "sonuc" ismini verdik "sonuc" değişkenine 1 değerini atadık 
        int k; //int tipinde değişken oluşturduk "k" ismini verdik
        for (k=1; k<=f; k++)  //for döngüsün oluşturduk ve "k" değişkenini 1 den başlattık sonra ise "k" küçük eşit ise "f" den "k" değişkenindeki değeri 1 arttır dedik
        {
         sonuc *=k; //Bu komut ile, faktoriyel(eski değeri) ile hesap değişkenini çarpıp tekrar faktoriyele eşitliyoruz.
        }
        Console.WriteLine("Sayının Faktöriyeli = " + sonuc); //Ekrana Sayının Fakötiyelini Yazdırdık
        }
       Console.ReadLine();
     }
    }
  }
    

C# Dışarıdan Girilen Sayının Faktöriyelini  Hesaplayan Program

 

namespace disardanfaktoriyel
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double f; //double tipinde bir değişken oluşturduk ve "f" ismini verdik
      Console.Write("Lütfen Sayı Giriniz = ");  //Ekrana Lütfen Sayı Giriniz yazdırdık
      f = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      
      if (f < 0) //"if" eğer anlamına gelir yani "f" değişkeni küçükse 0'dan Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
      {
        Console.WriteLine("Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz"); //Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik
      }
      else if (f == 0)  //"else if" eğer değilse anlamına gelir yani "f" değişkeni eşitse 0'a Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
      {
        Console.WriteLine("0 Sayısının Faktöriyeli 1'Dir"); //Ekrana 0'ın Faktöriyeli 1'dir Yaz dedik
      }
      else //"else" eğer anlamına gelir 
      {
        int sonuc = 1;  //int tipinde değişken oluşturduk "sonuc" ismini verdik "sonuc" değişkenine 1 değerini atadık 
        int k;  //int tipinde değişken oluşturduk "k" ismini verdik
        for (k = 1; k <= f; k++)  //for döngüsün oluşturduk ve "k" değişkenini 1 den başlattık sonra ise "k" küçük eşit ise "f" den "k" değişkenindeki değeri 1 arttır dedik
        {
          sonuc *= k; //Bu komut ile, faktoriyel(eski değeri) ile hesap değişkenini çarpıp tekrar faktoriyele eşitliyoruz.
        }
        Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayının Faktöriyeli" + sonuc); //Ekrana Girdiğiniz Sayının Fakötiyelini Yazdırdık
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

C# Dışardan Girilen 2 Sayının Dört İşlemini Hesaplayan Program

namespace dortislemyapma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double sayi1,sayi2; //double tipinde "say1" ve "sayi2" isminde iki değişken oluşturduk
      double toplam,carpim,fark;   //double tipinde "toplam" ve "carpim" "fark" isminde üç değişken oluşturduk
      double bolum;  //double tipinde "bolum" isminde bir değişken oluşturduk
      Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = "); //Ekrana Lütfen Sayı Giriniz Yazdırdık
      sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Lütfen İkinci Sayıyı Giriniz = "); //Ekrana Lütfen İkinci Sayıyı Giriniz yazdırdık 
      sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      toplam = sayi1 + sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "toplam" değişkeninin içine aktardık
      carpim = sayi1 * sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "carpim" değişkeninin içine aktardık 
      fark = sayi1 - sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "fark" değişkeninin içine aktardık 
      bolum = sayi1 / sayi2; //"sayi1" ve "sayi2" deki değerleri toplayıp "bolum" değişkeninin içine aktardık 
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Toplamı = " +toplam); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Toplamı Yazdırdık
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Çarpımı = " +carpim); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Çarpımı Yazdırdık 
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Farkı = " +fark); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Farkı Yazdırdık 
      Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayıların Bölümü = " +bolum); //Ekrana Girdiğiniz Sayıların Bölümü Yazdırdık 
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Bilişim 9.Sınıflar Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Kitabı

Bilişim 9. Sınıflar BTT Dersi Kitabı Değerli arkadaşlar Bilişim Teknolojilerinin Temelleri (BTT) ders kitabını aşağıdaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir