Pazar , 22 Mayıs 2022

Programlama Temelleri Ders Notu – 7


131 İle 1 Arasındaki Çift Sayıları Ekrana Yazdırma

namespace ders                                              
{                                                    
class Program                                            
{
static void Main(string[] args)
{
int i;
for (i = 131; i >=1 ; i--)
{
if (i % 2 == 0)
{
Console.WriteLine(i);
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

0 İle Girilen Değer Arasındaki Sayıların Karesini Ekrana Yazdırma

namespace ders
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi, karesi, toplam,k;
toplam = 0;
karesi = 1;
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (k = 0; k <= sayi; k++)
{
if(k%5==0)
{
karesi=k*k;
toplam += karesi;
}
}
Console.Write("Sayıların Karesinin Toplamı = " + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

1 İle 100 Arasındaki Sayıların Tek Ve Çift Sayıalrı,Toplamını Ekrana Yazdırma

namespace ders
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int k, sayi,ciftsayisayisi=0,teksayisayisi=0,tektoplam=0,cifttoplam=0;
for (k = 1; k <= 10; k++)
{
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
{
cifttoplam+=sayi;
ciftsayisayisi += 1;
}
else
{
tektoplam+=sayi;
teksayisayisi += 1;
}
}
Console.Write(ciftsayisayisi+" Tane Çift Sayı Vardır = ");
Console.Write(teksayisayisi + " Tane Tek Sayı Vardır = ");
Console.Write("Çift Sayıların Toplamı = " + cifttoplam);
Console.Write("Tek Sayıların Toplamı = " + tektoplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

İf Else İle Ampersant (&) Kullanımı

namespace ifelse_ampersant_kullanımı
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b;
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if ((a > 0) && (b > 0))
{
Console.Write(" Sayılar Pozitiftir ");
}
else
{
Console.WriteLine("Sayılardan bir ya da iki tanesi pozitif değil ");
}
Console.ReadLine();
}
}
}

İf Else İle Veya ( || ) Kullanımı

 

namespace ifelse_veya_isareti_kullanımı
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b;
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if ((a > 0) || (b > 0))
{
Console.Write(" Sayılardan Bir Ya Da İkisi Pozitiftir ");
}
else
{
Console.WriteLine("Sayılar Negatif ");
}
Console.ReadLine();
}
}
}

0 İle 100 Arasındaki 3’e Tam Bölünebilen Sayıların Karesinin Toplamı

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

 

      int sayac;
sayac = 0;
for (int i = 0; i <= 100; i++)
{
if (i % 3 == 0)
{
sayac = i * i;
}
}
Console.WriteLine("sayıların karesinin toplamı = "+toplam);
Console.ReadLine();
    }
}
}

Girilen İki Sayı Arasındaki Sayıların Kaç Tane Olduğunu Ve Toplamını Ekrana Yazdırma

namespace ders
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int bas, bit,sayac,toplam,kopru;
toplam = 0;
sayac = 0;
Console.Write(" Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
bas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write(" Lütfen Bir Sayı Daha Giriniz = ");
bit = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int k = bas; k <= bit; k++)
{
if (k % 3 == 0)
{
toplam += k;
sayac = sayac + 1;
Console.WriteLine(k);
}
}
Console.WriteLine(" Sayıların Toplamı = "+toplam);
Console.WriteLine(" Bu Kadar Sayı Vardır " + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

atatürk imzası ile ilgili görsel sonucu

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Robotik ve Kodlama Dersi Örnek Proje Dosyası

Değerli arkadaşlar aşağıdaki örnek proje dosyasın indirip kendi projenize uyarlayınız. Sınıfına belirtilen tarihten önce tarafıma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.