Perşembe , 30 Mayıs 2024

Programlama Temelleri Ders Notu – 7


131 İle 1 Arasındaki Çift Sayıları Ekrana Yazdırma

namespace ders                                              
{                                                    
class Program                                            
{
static void Main(string[] args)
{
int i;
for (i = 131; i >=1 ; i--)
{
if (i % 2 == 0)
{
Console.WriteLine(i);
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

0 İle Girilen Değer Arasındaki Sayıların Karesini Ekrana Yazdırma

namespace ders
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi, karesi, toplam,k;
toplam = 0;
karesi = 1;
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (k = 0; k <= sayi; k++)
{
if(k%5==0)
{
karesi=k*k;
toplam += karesi;
}
}
Console.Write("Sayıların Karesinin Toplamı = " + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

1 İle 100 Arasındaki Sayıların Tek Ve Çift Sayıalrı,Toplamını Ekrana Yazdırma

namespace ders
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int k, sayi,ciftsayisayisi=0,teksayisayisi=0,tektoplam=0,cifttoplam=0;
for (k = 1; k <= 10; k++)
{
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
{
cifttoplam+=sayi;
ciftsayisayisi += 1;
}
else
{
tektoplam+=sayi;
teksayisayisi += 1;
}
}
Console.Write(ciftsayisayisi+" Tane Çift Sayı Vardır = ");
Console.Write(teksayisayisi + " Tane Tek Sayı Vardır = ");
Console.Write("Çift Sayıların Toplamı = " + cifttoplam);
Console.Write("Tek Sayıların Toplamı = " + tektoplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

İf Else İle Ampersant (&) Kullanımı

namespace ifelse_ampersant_kullanımı
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b;
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if ((a > 0) && (b > 0))
{
Console.Write(" Sayılar Pozitiftir ");
}
else
{
Console.WriteLine("Sayılardan bir ya da iki tanesi pozitif değil ");
}
Console.ReadLine();
}
}
}

İf Else İle Veya ( || ) Kullanımı

 

namespace ifelse_veya_isareti_kullanımı
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b;
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if ((a > 0) || (b > 0))
{
Console.Write(" Sayılardan Bir Ya Da İkisi Pozitiftir ");
}
else
{
Console.WriteLine("Sayılar Negatif ");
}
Console.ReadLine();
}
}
}

0 İle 100 Arasındaki 3’e Tam Bölünebilen Sayıların Karesinin Toplamı

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

 

      int sayac;
sayac = 0;
for (int i = 0; i <= 100; i++)
{
if (i % 3 == 0)
{
sayac = i * i;
}
}
Console.WriteLine("sayıların karesinin toplamı = "+toplam);
Console.ReadLine();
    }
}
}

Girilen İki Sayı Arasındaki Sayıların Kaç Tane Olduğunu Ve Toplamını Ekrana Yazdırma

namespace ders
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int bas, bit,sayac,toplam,kopru;
toplam = 0;
sayac = 0;
Console.Write(" Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");
bas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write(" Lütfen Bir Sayı Daha Giriniz = ");
bit = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int k = bas; k <= bit; k++)
{
if (k % 3 == 0)
{
toplam += k;
sayac = sayac + 1;
Console.WriteLine(k);
}
}
Console.WriteLine(" Sayıların Toplamı = "+toplam);
Console.WriteLine(" Bu Kadar Sayı Vardır " + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

atatürk imzası ile ilgili görsel sonucu

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1-WordPress kurulum ekranında yer alan site …