Cumartesi , 25 Mayıs 2024

Programlama Temelleri Ders Notu – 9


For Döngüsü Hatırlama

namespace for_dongusu_hatirlama
{   
class Program 
{   
static void Main(string[] args) 
{
int i, toplam, sayi; // İnt tipinde 3 tane değişken oluşturduk.
toplam = 0; //Toplam değişkenini sıfıra eşitledik.

for(i=1;i<=5;i++) /* For döngüsü oluşturduk ve 1 den başlattık, 
sonrasında "i" değişkenin değeri 5 veya 5 değerinden küçük ise "i" değerini bir bir arttır dedik. */
{
Console.Write("Lütfen "+i+". Sayıyı Giriniz = "); //Kullanıcıdan yukarıdaki for döngüsünde ki değer kadar sayı girmesini istedik.
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Yukarıdaki metni, program başlatıldığında okumamızı sağladık.
toplam += sayi; // Burada kullanıcı kaç tane sayı girdiyse onları toplayıp değeri toplam değişkenin içine attık. 
} 
Console.Clear(); // Bu satırda 5 sayı girildikten sonra yukarıdaki kodların çıktısını silmemizi sağladık.
Console.Write("5 Sayının toplam sonucu = "+toplam); //Ekrana toplam değeri yazdırdık.
Console.ReadLine(); 
} 
} 
}

Ehliyet Yaşı Sorgu Programı

namespace ehliyet_alma_yasi
{
class Program
{
 static void Main(string[] args)
{
 int yil,sonuc; // İnt tipinde 2 tane değişken oluşturduk.
 Console.Write("Lütfen Doğum Yılını Gir = "); //Kullanıcıdan doğum yılını girmesini istedik.
yil = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Yukarıdaki metni, program başlatıldığında okumamızı sağladık.
sonuc = 2020 - yil; // Burada 2020'den kullanıcının doğum tarihini çıkardık ve "sonuc" değişkenine aktardık.
if(sonuc >= 18) // İf parametresi açtık ve şartımızı belirledik. Eğer "sonuc" değişkeni 18'den küçük ise alttaki işlem yapılsın.
{
Console.Write("Yaşınız Ehliyet Almaya Müsait"); // Kullanıcıya "Yaşınız Ehliyet Almaya Müsait" mesajını verdik.
}
else // Eğer yukarıdaki işlem gerçekleşmedi ise altta ki kod satırı devreye girsin dedik.
{
Console.Write("Yaşınız Ehliyet Almaya Müsait Değil"); // Kullanıcıya "Yaşınız Ehliyet Almaya Müsait Değil" mesajını verdik.
}
 Console.ReadLine(); 
}
}
}

String Kullanımı

namespace string_kullanimi
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Türkiye'nin Başkenti Neresidir = "); //Kullanıcıya "Türkiye'nin Başkentini" sorduk.
string sehir = Convert.ToString(Console.ReadLine()); // Yukarıdaki metni, program başlatıldığında okumamızı sağladık.Üstelik string tipinde bir değişken oluşturduk.
string sehirkucuk = sehir.ToLower(); /* Burada string tipinde bir değişken daha oluşturup "sehir" değişkenine eşitledik ve "sehir" değişkenini ToLower komutuna çevirdik
bu komut yazı büyük yazılsa bile küçük karaktere çevirir. */
if(sehirkucuk == "ankara") // İf parametresi açtık ve şartımızı belirledik. Eğer "sehirkucuk" değişkeni "ankara" ise alttaki işlem yapılsın.
{
Console.Write("Tebrikler Cevabınız Doğru"); // Kullanıcıya "Tebrikler Cevabınız Doğru" mesajını verdik.
}
else // Eğer yukarıdaki işlem gerçekleşmedi ise altta ki kod satırı devreye girsin dedik.
{
Console.Write("Üzgünüz Cevabınız Yanlış Tekrar Deneyiniz"); // Kullanıcıya "Üzgünüz Cevabınız Yanlış Tekrar Deneyiniz" mesajını verdik.
}
 Console.ReadLine(); 
}
}
}

1 İle 100 Arasında 3’e ve 7’e Bölünebilen Sayılar

namespace mod_alma
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
for(int i=1; i<=100; i++) /* For döngüsü oluşturduk ve "i" değikenini 1 den başlattık,
sonrasında "i" değişkenin değeri 100 veya 100 değerinden küçük ise "i" değerini bir bir arttır dedik. Üstelik döngünün içine bir if parametresi oluşturduk. */
{
if (i % 3 == 0 && i % 7 == 0 ) // Eğer "i" deki değer 3'e ve 7'e tam bölünüyorsa alttaki işlem gerçekleşsin dedik.
{  
Console.Write("k"); // Ekrana 1 ile 100 arasında 3'e ve 7'e bölünebilen sayıları yazdırdık.
              }
}
Console.ReadLine(); 
}
}
}

Askerlik Yaşı Sorgulama Programı

namespace askerlik_yasi_programi
{
 class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string cins,cinsbuyuk;
Console.Write("Lütfen Cinsiyet Giriniz (E-K) = ");
cins = Convert.ToString(Console.ReadLine()); // Yukarıdaki metni, program başlatıldığında okumamızı sağladık.
cinsbuyuk = cins.ToUpper(); /* Burada "cinsbuyuk" değişkenini "cins"değişkenine eşitledik ve "cins" değişkenini ToUpper komutuna çevirdik
bu komut yazı küçük yazılsa bile büyük karaktere çevirir. */
Console.Write("Lütfen Yaşınızı Giriniz = "); //Kullanıcıdan yaş girmesini istedik.
int yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Yukarıdaki metni, program başlatıldığında okumamızı sağladık.

if(cinsbuyuk == "E" && yas == 20 ) // İf parametresi açtık ve şartımızı belirledik. Eğer "cinsbuyuk" değişkeni değeri "E" ise ve "yas" değişkeni değeri 20'e eşit ise alttaki işlem yapılsın.
{
Console.Write("Askere Gidebilirsiniz"); // Kullanıcıya "Tebrikler Cevabınız Doğru" mesajını verdik.
}
else // Eğer yukarıdaki işlem gerçekleşmedi ise altta ki kod satırı devreye girsin dedik.
{
Console.Write("Cinsiyet Veya Yaştan Dolayı Askere Gidemezsiniz!"); // Kullanıcıya "Cinsiyet Veya Yaştan Dolayı Askere Gidemezsiniz" mesajını verdik.
}
Console.ReadLine(); 
}
}
}

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1-WordPress kurulum ekranında yer alan site …