Pazar , 26 Mayıs 2024

Arduino Digital Boy Ölçer


Arduino Digital Boy Ölçer

Bu uygulamamızda arduino kullanarak digital boy ölçümü yapacağız. Eğer kullanıcının boyu 150 cm altında ise buzzer ötecek ve kırmızı led yanacak. Kullanıcının boyu 150 cm ve üstünde ise sadece yeşil led yanacak.

Tinkercad Devre Şeması

Devre Kodları

#define trigPin 9
#define echoPin 10
#define buzzerPin 2
#define yukseklik 220
#include<LiquidCrystal.h>
//LiquidCrystal lcd(rs,e,d4,d5,d6,d7);
LiquidCrystal lcd(8,7,6,5,4,3);

void setup ()
{

lcd.begin(16,2);
pinMode(trigPin, OUTPUT); //trigpinden ses sinyali gönderecek
pinMode(echoPin, INPUT);//echopinden nesneye çarpıp gelen ses sinyali yakalayacak
lcd.print(“BOY OLCUM CIHAZI BASLIYOR :)”);
delay(1000);
lcd.clear();
}
void loop () {
double sure,mesafehesap;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

sure= pulseIn(echoPin, HIGH);
mesafehesap = (sure/2) / 29.1;
double boy=yukseklik-mesafehesap;
lcd.print(“BOYUNUZ “);
lcd.print(boy);
lcd.print(“cm”);
if(boy<150)
{
tone(buzzerPin,1000);
delay(500);
noTone(buzzerPin);
}
delay(3000);
lcd.clear();
}

 

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

DİJİTAL TASARIM DERSİ II. DÖNEM II YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1-WordPress kurulum ekranında yer alan site …