Pazartesi , 3 Ekim 2022

Arduino Digital Boy Ölçer


Arduino Digital Boy Ölçer

Bu uygulamamızda arduino kullanarak digital boy ölçümü yapacağız. Eğer kullanıcının boyu 150 cm altında ise buzzer ötecek ve kırmızı led yanacak. Kullanıcının boyu 150 cm ve üstünde ise sadece yeşil led yanacak.

Tinkercad Devre Şeması

Devre Kodları

#define trigPin 9
#define echoPin 10
#define buzzerPin 2
#define yukseklik 220
#include<LiquidCrystal.h>
//LiquidCrystal lcd(rs,e,d4,d5,d6,d7);
LiquidCrystal lcd(8,7,6,5,4,3);

void setup ()
{

lcd.begin(16,2);
pinMode(trigPin, OUTPUT); //trigpinden ses sinyali gönderecek
pinMode(echoPin, INPUT);//echopinden nesneye çarpıp gelen ses sinyali yakalayacak
lcd.print(“BOY OLCUM CIHAZI BASLIYOR :)”);
delay(1000);
lcd.clear();
}
void loop () {
double sure,mesafehesap;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

sure= pulseIn(echoPin, HIGH);
mesafehesap = (sure/2) / 29.1;
double boy=yukseklik-mesafehesap;
lcd.print(“BOYUNUZ “);
lcd.print(boy);
lcd.print(“cm”);
if(boy<150)
{
tone(buzzerPin,1000);
delay(500);
noTone(buzzerPin);
}
delay(3000);
lcd.clear();
}

 

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Grafik ve Canlandırma Dersi Uygulama

Değerli arkadaşlar aşağıdaki görselleri Adobe Fireworks programında eksiksiz olarak tasarlayınız. Son teslim Tarihi: 04.10.2022  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.