Perşembe , 29 Şubat 2024

PRT DERS NOTU

PRT ders notları bu kategoride yayınlanacaktır.

Programlama Temelleri Ders Notu – 9

For Döngüsü Hatırlama namespace for_dongusu_hatirlama { class Program { static void Main(string[] args) { int i, toplam, sayi; // İnt tipinde 3 tane değişken oluşturduk. toplam = 0; //Toplam değişkenini sıfıra eşitledik. for(i=1;i<=5;i++) /* For döngüsü oluşturduk ve 1 den başlattık, sonrasında "i" değişkenin değeri 5 veya 5 değerinden küçük ise "i" değerini bir bir arttır dedik. */ { Console.Write("Lütfen …

Devamını Oku »

Programlama Temelleri Ders Notu – 8

Hata Ayıklama Yaptığımız programın her koşul altında hatasız çalışmasını isteriz. Program çalışır iken ortaya çıkabilecek hatalar genellikle kullanıcının hatalı veri girişinden kaynaklanır. Oluşabilecek hataların nedenini kullanıcıya bildirmek gerekmektedir. Örnek ; namespace hataayıklama { class Program { static void Main(string[] args) { int x, y; Console.Write("Lütfen 1. Sayıyı Giriniz = "); x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Lütfen 2. Sayıyı Giriniz = "); y …

Devamını Oku »

Programlama Temelleri Ders Notu – 7

131 İle 1 Arasındaki Çift Sayıları Ekrana Yazdırma namespace ders { class Program { static void Main(string[] args) { int i; for (i = 131; i >=1 ; i--) { if (i % 2 == 0) { Console.WriteLine(i); } } Console.ReadLine(); } } } 0 İle Girilen Değer Arasındaki Sayıların Karesini Ekrana Yazdırma namespace ders { class Program { static …

Devamını Oku »

Programlama Temelleri Ders Notu – 6

C# String Değişkeni namespace string_kullanımı { class Program { static void Main (string[] args) { string kuladi,kulsoyadi; Console.WriteLine("---------------------HOŞGELDİN LÜTFENGİRİŞ YAP--------"); Console.WriteLine("LÜTFEN KULLANICI ADINIZI GİRİNİZ"); kuladi=Convert.ToString(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("LÜTFEN SOYADINIZI GİRİNİZ"); kulsoyadi = Convert.ToString(Console.ReadLine); Console.WriteLine(" "); Console.WriteLine("!HOŞGELDİNİZ"+kuladi + " " +kulsoyadi+ "Başarılı Şekilde Giriş Yaptınız"); Console.ReadLine(); } } } C# Çarpım Tablosu namespace carpimtablosu { class Program { static void Main(string[] args) { …

Devamını Oku »

Programlama Temelleri Ders Notu – 5

  C# Sabit Değişken Tanımlama namespace sabit_degisken_kullanma { class Program { //sabit değişken kullanımı static void Main(string[] args) { const double pi =3.14151415; //const double tipinde bir "pi" değişkeni oluşturduk ve "pi" değişkenine değer atadık. Buradaki "const" atadığımız değerin program içinde değişmemesini sağlıyor double r; // double türünde "r" Console.Write("Sayı Gririniz = "); //Kullanıcıdan bir sayı girmesini istedik r = …

Devamını Oku »

Programlama Temelleri Ders Notu – 4

  C# Faktöriyel Hesaplayan Program namespace faktoriyelhesapla { class Program { stactic void Main (string[] args) { int f = -12; //int tipinde bir değişken oluşturduk ve "f" ismini verdik sonra da "f" değişkenine -12 değerini atadık if (f < 0) //"if" eğer anlamına gelir yani "f" değişkeni küçükse 0'dan Ekrana Negatif Sayıların Faktöriyeli Hesaplanamaz Yazdır dedik { Console.WriteLine("Negatif Sayıların …

Devamını Oku »

Programlama Temelleri Ders Notu-3

      Dairenin Alanını Ve Çevresini Bulan Program namescpace daireninalanı_cevresi { class Program { static void Main(string[] args) { double radius,cevre; //Double tipinde "radius" ve "cevre" değişkenlerini oluşturduk radius = 4.7; //"radius" değişkenine 4.7 değerini atadık double pi = 3.145145145; //Double tipinde "pi" değişkeni oluşturduk ve 3.145145145 değerini atadık double alan = pi*radius*radius; //Double tipinde "alan" değişkeni oluşturduk ve …

Devamını Oku »

Programlama Temelleri Ders Notu-2

    Değişkenlerdeki Sayıların Toplamını ve Ortalamasını Bulan C# Kodu   namespace ConsoleDegisken { class Program { static void Main(string[] args) { int s1 = 50; //"s1" diye bir değişken oluşturduk ve 50 değerini atadık int s2 = 20; //"s2" diye bir değişken oluşturduk ve 20 değerini atadık int s3 = 25; //"s3" diye bir değişken oluşturduk ve 25 değerini …

Devamını Oku »

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ NOTLARI – 1

İLK C# KODU (EKRANA MERHABA DÜNYA YAZDIRMA)   Console.WriteLine(” Merhaba Dünya Bu Benim İlk C# Kodum”); Console.ReadLine();   PROGRAM BLOGU İÇİNE AÇIKLAMA SATIRLARI EKLEME   static void Main (string[] args) //bu bir açıklama satırıdır ve açıklama satırı derleyici tarafından derlenmez. int sayi; sayi = 10; Console.WriteLine (sayi); Console.ReadLine (); /*yukarıya değişken ile ilk kodumuzu yazdık vatana millete hayırlı olsun */   …

Devamını Oku »