Cumartesi , 9 Aralık 2023

Robotik ve Kodlama

Arduino Push Buton Vaviyen Uygulaması

Arduino Push Buton Vaviyen Uygulaması Devre Seneryosu: Üstteki devrede her buton ledin bir önceki durumu değiştirme yeteneğine sahip olacak şekilde programlanmıştır. Her iki buton da açma ve kapama özelliğine sahiptir. Bu kullanıma vaviyen ismi verilir. Devre Kodları: //global değişken olarak tanımlama int abutonu=0; int bbutonu=0; int durum=0; void setup() { pinMode(2,OUTPUT); pinMode(8,INPUT);//A BUTONU; pinMode(9,INPUT);//B BUTONU; digitalWrite(2,durum); } void loop() { …

Devamını Oku »

Arduino İki Buton Kullanımı

Arduino İki Buton İle Led Açma Kapatma Devre Senaryosu: Devremizde iki buton kullanılarak ledlerin sıra ile yanması ve sıra ile sönmesi sağlanmıştır. Buton 1 e basıldığında ledler soldan sağa doğru 500 ms aralıklar ile yanmakta Buton 2 ye basıldığında yanmış olan ledler sağdan sola 500 ms aralıklar ile sönecektir. Devre Şeması: Devre Kodları: // C++ code // void setup() { …

Devamını Oku »

Arduino İle Buton Kullanımı

Arduino İle Buton Kullanımı Basit Uygulama Arduino devrelerimizde buton kullanımı oldukça basittir. Butonun bir bacağı direk +5v bağlanır diğer ayağı direnç ile GND ye bağlanı GND ye bağlanan bacak arduinonun ilgili bacağına götürülür ve bu bacak bizim için artık Input tipinde dir. Bu durumu kodlama yazarken belirtmek gerekir. Devre Senaryosu Devre ilk çalıştırıldığında hiçbir led yanmayacaktır. Devre Üzerindeki push butona …

Devamını Oku »

Arduino Do-While Döngüsü Kullanımı

Arduino Do-While Döngüsü Kullanımı Devre Şeması: Devre Senaryosu: Her öğrenci kendi yazacak.   Devre Kodları: // C++ code // int k=2; int s=2; void setup() { do { pinMode(k, OUTPUT); k++; } while(k<7); } void loop() { do { digitalWrite(s,HIGH); delay(500); s+=1; } while(s<=6); delay(1000); s=6; do { digitalWrite(s,LOW); delay(500); s=s-1; } while(s>=2); }

Devamını Oku »

Arduino İle While Döngüsü Kullanarak Trafik Işıkları Projesi

While Döngüsü Kullanarak Trafik Işıkları Projesi Devre Seneryosu: Devre senaryosunu her öğrenci kendisi anlamlı ve dil bilgisi kurallarına uygun cümleler ile yazacak. Devre Şeması: Devre Kodları: // C++ code // int l=1; void setup() { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { while(l<=10) { digitalWrite(2,HIGH); delay(3000); digitalWrite(2,LOW); delay(150); digitalWrite(3,1); delay(1000); digitalWrite(3,0); delay(150); digitalWrite(4,1); delay(2000); digitalWrite(4,0); delay(150); …

Devamını Oku »

Arduino While Döngüsü Kullanımı

Arduino While Döngüsü Devre Şeması: Devre Seneryosu: Devre çalıştırıldığında ledler soldan sağa 500 ms aralıklarla yanacak bütün ledler yandıktan sonra 1 saniye bekleme yapılacak ve geriye doğru ledler 500 ms aralıklarla sönmeye başlayacak. Devre Kodları: // C++ code // int k=2; int s=2; void setup() { while(k<=6) { pinMode(k, OUTPUT); k++; } } void loop() { while(s<=6) { digitalWrite(s,HIGH); delay(500); …

Devamını Oku »

İç İçe For Döngüsü

Arduino İç içe FOR Döngüsü Devre Seneryosu: Her öğrenci devrenin nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatacak.     Devre Şeması: Devre Kodları // C++ code // int dd,k,i; void setup() { for(k=2;k<=8;k++) { pinMode(k, OUTPUT); } pinMode(13, OUTPUT); //döngü sayıcı led } void loop() { for(dd=1;dd<=5;dd++)//dış döngü { for(i=2;i<=8;i++)//iç döngü { digitalWrite(i, HIGH); delay(500); } delay(1000); for(i=8;i>=2;i- -) //eksi eksi birleşik …

Devamını Oku »

Robotik ve Kodlama For Döngüsü Devreleri

FOR DÖNGÜSÜ ÖRNEKLERİ For Döngüsü Örnek 1: Devre Şeması: Devre Kodları: // C++ code // int asu; int l; void setup() { for(l=2;l<=4;l++) { pinMode(l, OUTPUT); } } void loop() { for(asu=2;asu<=4;asu++) { digitalWrite(asu, HIGH); delay(1000); digitalWrite(asu,0); } delay(2000); } For Döngüsü 2. Örnek: Devre Senaryosu: Devre Seneryasunu her öğrenci kendisi yazacaktır.     Devre Şeması: Devre Kodları: int led; …

Devamını Oku »

5 Led Arduino Uygulaması

5 Led Arduino Uygulaması Aşağıdaki ledlerimiz soldan sağa doğru 1 er saniye ara ile yanıyorlar ledlerin hepsi yandığında 2 saniye yanık olarak bekliyorlar ve sonra sağdan sola doğru aralarında 1 er saniye fark olacak şekilde sönüyorlar. Devre Kodları // C++ code // void setup() { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(2, …

Devamını Oku »

Arduino Sınav Çalışma Sorusu

Devre Senaryosu Devremizde ana program bloğunda 1-10 Arasında iki sayı üretiliyor ve bu sayılar bir fonksiyona gönderiliyor. Fonksiyona gönderilen sayılar burada Xy işlemi gerçekleştirilip sonuc ana program bloğuna geriye döndürülmektedir. Sonuc 2 ye tam bölünüyor ise ledler soldan sağa doğru 500 ms aralıklar ile yanıyor. Yanma işlemi bitiminde 1 saniye bekleniyor ve tam tersi istikamette 500 ms aralıkla ile ledlerimiz …

Devamını Oku »