Perşembe , 29 Şubat 2024

Arduino İle Park Sensörü Yapımı


Arduino İle Park Sensörü Yapımı

Aşağıdaki devrede arduino ile park sensörü kullanımı gösterilmiştir.

Tinkercad Devre Şeması

Devre Kodları

Basit Kod

#define trigPin 12 //Sinyal gönderici için Sabit tanımlanıyor
#define echoPin 11//Sinyal Alıcı için Sabit tanımlanıyor
#define buzzerPin 8 //Buzzer için Sabit tanımlanıyor

void setup () {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT); //trigpinden ses sinyali gönderecek
pinMode(echoPin, INPUT);//echopinden nesneye çarpıp gelen ses sinyali yakalayacak
Serial.println(“Arduino İle Mesafe Sensörü Uygulaması Başlatılıyor :)”);
delay(1000);
}
void loop () {
long sure,mesafehesap;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

sure= pulseIn(echoPin, HIGH);
mesafehesap = (sure/2) / 29.1;
Serial.print(mesafehesap);
Serial.println(” cm uzaklıkta”);
if(mesafehesap>50)
{

noTone(buzzerPin);

}
else if(mesafehesap>40 || mesafehesap<=50)
{
tone(buzzerPin,mesafehesap);
delay(mesafehesap);
noTone(buzzerPin);
delay(mesafehesap);
}
else if(mesafehesap>30 || mesafehesap<=40)
{
tone(buzzerPin,mesafehesap);
delay(mesafehesap);
noTone(buzzerPin);
delay(mesafehesap);
}
else if(mesafehesap>20 || mesafehesap<=30)
{
tone(buzzerPin,mesafehesap);
delay(mesafehesap);
noTone(buzzerPin);
delay(mesafehesap);
}
else if(mesafehesap>10 || mesafehesap<=20)
{
tone(buzzerPin,mesafehesap);
delay(mesafehesap);
noTone(buzzerPin);
delay(mesafehesap);
}
else if(mesafehesap>0 || mesafehesap<=10)
{
tone(buzzerPin,mesafehesap);
delay(mesafehesap);
noTone(buzzerPin);
delay(mesafehesap);
}
}

Gelişmiş Kod

#define trigPin 12 //Sinyal gönderici için Sabit tanımlanıyor
#define echoPin 11//Sinyal Alıcı için Sabit tanımlanıyor
#define buzzerPin 8 //Buzzer için Sabit tanımlanıyor
int maksimummesafe=50; //Maksimum mesafe 50 cm olsun
int minimummesafe=0; //miniumum mesafe 0 cm olsun Yani cihazımız
void setup () {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT); //trigpinden ses sinyali gönderecek
pinMode(echoPin, INPUT);//echopinden nesneye çarpıp gelen ses sinyali yakalayacak
Serial.println(“Arduino İle Mesafe Sensörü Uygulaması Başlatılıyor…”);
delay(1000);
}
void loop () {
int olcum=mesafe(maksimummesafe,minimummesafe); //mesafe isimlifonksiyone 2 değer gönderiyoruz
//mesafe isimli fonksiyondan gelen veri ölçüm değişkenine atanıyor
melodi(olcum*10); // Burada olcum verisi meledi isimli fonksiyona gönderiliyor.
}
int mesafe(int maxmesafe,int minmesafe) //mesafe isimli fonksiyon burada başlıyor
{
long sure,mesafehesap;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

sure= pulseIn(echoPin, HIGH);
mesafehesap = (sure/2) / 29.1;
Serial.print(mesafehesap);
Serial.println(” cm uzaklıkta”);
if(mesafehesap>=maksimummesafe || mesafehesap<=minimummesafe)
{
return 0;
}
else
{
return mesafehesap;
}
}
int melodi(int dly)
{
tone(buzzerPin,440);
delay(dly);
noTone(buzzerPin);
delay(dly);
}

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Arduino 7 Segment Display İle Fonksiyon Kullanımı

Arduino Fonksiyon Kullanımı Örnek Devre Senaryosu: Şekildeki devre ortak anotlu bir 7 segment display kullanılmıştır. …