Perşembe , 29 Şubat 2024

Arduino İle Servo Motor Projeleri


Arduino İle Servo Motor Projeleri

Devre Seneryosu:

Bu ilk örnekte istediğimiz açılar ile servo motorumuzu döndürmeyi görmekteyiz.

Devre Kodları

#include <Servo.h> // Servo kütüphanesini projemize ekledik.
Servo servoM; // Servo nesnemizi oluşturduk, ismini servoM yaptık.
int pos = 0; // pos değişkenini oluşturup 0’a eşitledik.
void setup() {
servoM.attach(9); // Servoyu 9nolu pin’e bağladığımızı belirttik.
}
void loop() {

servoM.write(0);
delay(2000);
servoM.write(30);
delay(3000);
servoM.write(0);
delay(1000);
servoM.write(90);
delay(1000);
servoM.write(45);
delay(1000);
servoM.write(180);
delay(2000);

}

Arduino İle Servo Motor Kontrolü Ledli ve Döngülü Örnek

Devre Senaryosu:

Devremizde servo motorumuz 1 er derece aralıklar ile 180 dereceye kadar dönüyor 180 dereceye ulaştığında kırmızı led yanıyor ve 2 saniye yanık kaldıktan sonra sevo tekrar 0 noktasına 1 er derece aralıklar ile ilerliyor.

Devre Kodları:

#include <Servo.h> // Servo kütüphanesini projemize ekledik.
Servo servom; // Servo nesnemizi oluşturduk, ismini servoM yaptık.
int pos = 0; // pos değişkenini oluşturup 0’a eşitledik.
void setup() {
servom.attach(9); // Servoyu 9nolu pin’e bağladığımızı belirttik.
}
void loop()
{
for(pos=0;pos<=180;pos++)
{
servom.write(pos);
delay(100);
}

digitalWrite(2,1);
delay(5000);
digitalWrite(2,0);
for(pos=180;pos>=0;pos–)
{
servom.write(pos);
delay(10);

}
}

Arduino İle Buton Kullanarak Servo Motor Kontrolü

Devre Seneryosu

İki adet buton kullanarak servo motorumuzu istediğimiz açılar ile hareket ettirdiğimiz bir devre.

Devre Şeması

Devre Kodları:

#include <Servo.h>
Servo myservo;
int syt=8;//ccw
int sy=4;//cw
void setup()
{
pinMode(sy,INPUT);
pinMode(syt,INPUT);
myservo.attach(9);
myservo.write(90);
}
void loop()
{

if(digitalRead(syt) == HIGH)
{
myservo.write(180);
}
if(digitalRead(sy) == HIGH)
{
myservo.write(90);
}

}

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Arduino 7 Segment Display İle Fonksiyon Kullanımı

Arduino Fonksiyon Kullanımı Örnek Devre Senaryosu: Şekildeki devre ortak anotlu bir 7 segment display kullanılmıştır. …