Salı , 16 Nisan 2024

İnternet Programcılığı Dersi Sınav Soru Örnekleri


İnternet Programcılığı Dersi Sınav Soru Örnekleri

  1. ÇARPIM TABLOSU

  • FORM KISMI

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”carpimtablususonuc.php”>
<table width=”500″ border=”1″ align=”center”>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”>ÇARPIM TABLOSU FORMU</td>
</tr>
<tr>
<td width=”251″>HANGİ BASAMAĞI GÖRELİM</td>
<td width=”233″><input type=”number” min=”1″ max=”10″ name=”sayi”/></td>
</tr>
<tr>
<td>SAYILAR HANGİ RENK OLSUN</td>
<td><input type=”color” name=”renk1″ /></td>
</tr>
<tr>
<td>SONUÇLAR HANGİ RENK OLSUN</td>
<td><input type=”color” name=”renk2″ id=”renk2″ /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”GÖNDER” />
<input type=”reset” name=”button2″ id=”button2″ value=”VAZGEÇ” /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

  • İŞLEM SAYFASI

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php
$gsayi=$_POST[‘sayi’];
$grenk1=$_POST[‘renk1’];
$grenk2=$_POST[‘renk2’];

for($k=1;$k<=10;$k++)
{
print “<font color='”.$grenk1.”‘>”.$gsayi.” X “.$k.” = </font><font color='”.$grenk2.”‘>”.($k*$gsayi).”</font><br>”;
}

?>

</body>
</html>

2. DAİRE ALAN ÇEVRE HESAPLAMA

  • FORM KISMI

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”dairehesap.php”>
<table width=”500″ border=”1″ align=”center”>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”>DAİRE HESABI</td>
</tr>
<tr>
<td width=”230″>YARIÇAP BİLGİSİNİ GİRİNİZ</td>
<td width=”254″><label for=”yaricap”></label>
<input type=”text” name=”yaricap” id=”yaricap” /></td>
</tr>
<tr>
<td>HESAPLAMA TÜRÜNÜ SEÇİNİZ</td>
<td><p>
<label>
<input type=”radio” name=”hesap” value=”alan” id=”hesap_0″ />
ALAN</label>
<br />
<label>
<input type=”radio” name=”hesap” value=”cevre” id=”hesap_1″ />
ÇEVRE</label>
<br />
</p></td>
</tr>
<tr>
<td>SONUÇLAR NE RENK OLSUN</td>
<td><input type=”color” name=”renk” /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”GÖNDER” />
<input type=”reset” name=”button2″ id=”button2″ value=”VAZGEÇ” /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

  • İŞLEM SAYFASI

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php
$gyaricap=$_POST[‘yaricap’];
$grenk=$_POST[‘renk’];
$gsecim=$_POST[‘hesap’];
if($gsecim==”alan”)
{
$sonuc=pi()*$gyaricap*$gyaricap;

print”DAİRENİZİN ALANI GİRİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA= <font color='”.$grenk.”‘>”.$sonuc.”</font> OLARAK HESAPLANMIŞTIR”;
}
else if($gsecim==”cevre”)
{
$sonuc=pi()*$gyaricap*2;

print”DAİRENİZİN ÇEVRESİ GİRİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA= <font color='”.$grenk.”‘>”.$sonuc.”</font> OLARAK HESAPLANMIŞTIR”;
}
else
{
print “seçim yapmadınız”;
}

?>

</body>
</html>

3.FAKTORİYEL HESAPLAMA

  • FORM KISMI

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”function2.php”>
<table width=”500″ border=”1″ align=”center”>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”>BASİT FORM FAKTORİYEL</td>
</tr>
<tr>
<td width=”153″>SAYI GİRİNİZ </td>
<td width=”331″><input type=”number” name=”sayi” /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”GÖNDER” />
<input type=”reset” name=”button2″ id=”button2″ value=”SİL” /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

  • İŞLEM SAYFASI

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php
$gsayi=$_POST[‘sayi’];
function faktoriyel($s)
{
$hesap=1;
for($t=1;$t<=$s;$t++)
{
$hesap*=$t;
}
return $hesap;
}
//ana blok
if($gsayi<0)
{
print “NEGATİF SAYILARIN FAKTORİYELİ HESAPLANAMAZ”;
}
else if($gsayi==0)
{
print” 0 SAYISININ FAKTORİYELİ 1 DİR”;
}
else
{
print faktoriyel($gsayi);
}
?>
</body>
</html>

Bu Konuda İlginizi Çekebilir

Sosyal Medya Dersi Çalışma Soruları

Sosyal Medya Dersi Sınavı Çalışma Soruları SOSYAL MEDYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI ÇALIŞMA …